EIN HANES – ABOUT US

Sefydlwyd busnes beddfeini yn Llanbrynmair ym 1918. Ym 1938 prynwyd y busnes gan Idris Baldwin Willaims, a'i enwi'n I.B.Williams a'i Fab. Ym 1960 trosglwyddwyd y busnes i’r mab, Hedd Bleddyn Williams, a datblygwyd ac adnewyddwyd y busnes dros y blynyddoedd. Yn 2004 aeth y busnes yn gwmni cyfyngedig I. B. Williams a'i Fab Cyf., a trosglwyddwyd y busnes i Rhys Bleddyn, sef wŷr Idris Baldwin Williams.

The Monumental Mason business was established for the first time at Llanbrynmair in 1918. In 1938 the business was bought by Idris Baldwin Williams, and named I. B. Williams and Son. In 1960 it was handed over to his son, Hedd Bleddyn Williams and it was developed and modernised over the years. In 2004 the business became a limited company I. B. Williams and Son Ltd., and was handed over to Rhys Bleddyn, the grandson of Idris Baldwin Williams.


NOD AC AMCAN – AIMS AND INTENTIONS

Rydym yn arbenigo mewn gosod cofebau gwenithfaen neu lechfaen i'r safon uchaf posibl, yn unol â gofynion NAMM - defnyddir sylfaen concrit pwrpasol, wedi ei atgyfnerthu . Ers 2004 mae’n bolisi gennym i osod pob cofeb gyda system angor daear. Defnyddir systemau 'Lockdown' neu 'Nettlebank'.

Rydym yn aleodau o BRAMM – British Register of Accredited monumental Masons.

We specialise in erecting granite and slate memorials to the highest possible standard, always working to the NAMM Code of Practice – using regulation concrete foundation that is fibre reinforced. Since 2004 it is our policy to erect all memorials with a ground anchor system. The Lockdown or Nettlebank system is used.

We are members of BRAMM - British Register of Accredited monumental Masons.

Testimonials

‘We are based in the middle of Wales, making it practical and convenient for us to erect memorials in any part of the country’

The British Register of Accredited Memorial Masons